Atsakymas iniciatyvinei grupei 2020-09-17

2020-09-17 gautas mūsų bendrijos iniciatyvinės grupės atstovo E. Poškos raštas, prašantis pateikti bendrijos narių kontaktinius duomenis susirinkimo sušaukimui (pr. žr. pav. dešinėje).

Sodininkų bendrijos narių susirinkimas šaukiamas siekiant priimti nutarimus visai bendrijai svarbiais klausimais. SB „Kanklės“ visuotinis 2020-05-30 narių susirinkimas nutarė atnaujinti bendrijos vandentiekį, įrengiant naują vandens šaltinį (artezinį gręžinį). Iniciatyvinė grupė siūlo perrinkti bendrijos valdymo organą ir toliau tiekti vandenį iš senkančio ir pelkėjančio rekreacinio tvenkinio, kuris iš esmės negali būti tam naudojamas.… Skaityti toliau →

Kreipimasis į valdybą 2020-09-23

Kreipiuosi į SB „Kanklės“ valdybą dėl įvykdyto mūsų bendrijoje finansinio nusikaltimo. Nors pats esu sukčiavimo auka, aš, kaip valdybos pirmininkas, esu atsakingas ir už tai, kad mūsų bendrija galėtų tinkamai funkcionuoti ir įgyvendinti suplanuotus projektus. Todėl laikinai papildysiu bendrijos banko sąskaitą apyvartinėmis lėšomis, kol nebus baigtas ikiteisminis tyrimas ir nebus patenkintas civilinis ieškinys, t. y. grąžinti bendrijos pinigai, priteisiant juos iš kaltų asmenų.… Skaityti toliau →

Siurblys pakeistas 2020-09-18

Siurblys pakeistas ir jau veikia!

Didelis dėkui visiems prisidėjusiems:
– Antanui Rimui Magylai už patarimus ir detales;
– Rimantui Magylai už senojo siurblio atjungimą ir išardymą (2020-09-10);
– Dainiui Armonui ir jo vyrams, nelengvai nešusiems laiptais ir koridoriais bei pakrovusiems į priekabą siurblį (2020-09-15);
– Dainiui Armonui, Linui Naseckui, Donatui Paliulioniui ir Rūteniui Rėgalui atnešusiems siurblį (sveriantį virš 200 kg) į siurblinę (2020-09-15);
– Rimantui Magylai už naujojo siurblio sumontavimą ir prijungimą (2020-09-16).… Skaityti toliau →

Dėl reikalavimo sušaukti susirinkimą

2020-09-03 gautas mūsų bendrijos nario E. Poškos ir iniciatyvinės grupės atstovės L. Vainorienės raštas, reikalaujantis sušaukti neeilinį bendrijos narių susirinkimą pagal 2020-08-19 gautą paraišką (pr. žr. pav. dešinėje).

Sodininkų bendrijos susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas. Bendrijos narių 2020-05-30 susirinkimo metu buvo nutarta atnaujinti vandentiekį, tiekiant vandenį iš artezinio gręžinio. Iniciatyvinė grupė siūlo toliau eksploatuoti senąjį vamzdyną, tiekiant vandenį iš senkančio ir pelkėjančio tvenkinio.… Skaityti toliau →