Autobusiukas į mokyklą bendrijos vaikams

Lapių pagrindinės mokyklos emblema

Lapių mokyklos emblema


Pranešame, kad nuo 2020-09-14 darbo dienomis 7.30 val. mokyklinis autobusiukas veža į Lapių pagrindinę mokyklą sodininkų bendrijose „Kanklės“ ir „Narupis“ gyvenančius vaikus.

Vaikai parvežami atgal iš mokyklos 13.00, 14.00 ir 15.00 valandomis.

Valdyba


Mokyklinis autobusas

Komentarai nepriimami.