Ir kas bus toliau?..

SB „Kanklės“ narys J. Č. 2020-09-30 savavališkai pašalino visus bendrijos skelbimų lentoje iškabintus bendrijos valdybos pranešimus ir vietoj jų raudoname fone iškabino iniciatyvinės grupės 2020-08-17 raštą valdybai, beje, į kurį jau buvo duotas valdybos atsakymas, ir ne vienas. Užuot užsiėmęs kenkėjiška veikla, 2020-07-04 bendrijos narių susirinkimo pirmininkas galėtų paskaičiuoti, kiek kainuotų senojo vamzdyno ir jo įrangos priežiūra, senkančio ir pelkėjančio rekreacinio tvenkinio valymas, dumblo utilizacija ir kitos išlaidos, laiku nerenovavus vandentiekio.

Virstantis pelke, apžėlęs vandens augalija ir nusekęs mūsų rekreacinis tvenkinys (2020-09-28)

Virstantis pelke, apžėlęs vandens augalija ir nusekęs mūsų rekreacinis tvenkinys (2020-09-28)

Senasis vamzdynas ir jo įranga reikalauja pastovios priežiūros. Anksčiau tai darė samdomas santechnikas, kurio darbui apmokėti buvo papildomai renkami pinigai. Dabar automatika nustatytu laiku įjungia ir išjungia siurblį, tačiau dėl mūsų 40-mečio vamzdyno konstrukcijos ypatumų, ji veikia nepatikimai – dažnai tenka siurblį paleisti ar sustabdyti rankiniu būdu. Į tai, be kasmetinių virinimo darbų, taip pat reikėtų atsižvelgti skaičiuojant eksploatacines senojo vamzdyno išlaidas.

Tvenkinio užtvankos statinys 2020-09-27 su buvusio vandens lygio žyme

Tvenkinio užtvankos statinys 2020-09-27 su buvusio vandens lygio žyme

Vandens lygis mūsų rekreaciniame tvenkinyje yra rekordiškai žemas. Tvenkinio sėklusis galas neužilgo virs pelke. Nė kiek neatsilieka ir kaimyninis tvenkinys. Ir ne tik jis – visi Lietuvos ežerai ir upės yra rekordiškai nusekę: Kauno diena (2020-08-08): Nusekęs Nemunas gali pridaryti daug bėdų: teks stabdyti „Raketą“?, LRT (2020-07-22): Dėl paskutiniu metu vyravusių sausų orų nuseko upės, negelbėja nei šiomis dienomis siaučiantis lietus.

Kaimyninio tvenkinio užtvankos statinys 2020-09-28 su buvusio vandens lygio žyme

Kaimyninio tvenkinio užtvankos statinys 2020-09-28 su buvusio vandens lygio žyme

O pasaulyje vis didėja su krituliais ir potvyniais susijusių įvykių skaičius. Atrodo, lyg Lietuvos požeminiai vandenys veržtųsi iš po žemių (staigių ir purvo potvynių forma) tose pasaulio vietose, kuriose tokie reiškiniai būdavo labai reti arba jų išvis nebūdavo (pavyzdžiui, dykumose ir kalnuotose vietose). Taip pat, nuostabą kelia neįprastose pasaulio vietose prapliūpstantys gausūs lietūs, sąlygojantys neproporcingai didelius potvynius (pr. žr. žemiau pateiktą 2020 m. rugpjūčio mėnesio klimato įvykių pasaulyje santrauką padieniui). Paaiškinimų, kodėl įvairiose pasaulio vietose vis dažniau patvinsta kalnų upės vasaros gale (o ne tirpstant sniegui), niekas duoti neskuba, tačiau vis dažniau pasigirsta nuomonė, kad tai galėtų būti susiję su ilgalaikiais Žemės elektromagnetinio lauko bei Saulės aktyvumo ciklo pokyčiais.

SOTT Earth Changes Summary - August 2020: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs

Pastaba: „YouTube“ neturi galimybės matyti Jūsų asmeninės informacijos šiame puslapyje iki tol, kol nepaleidžiamas vaizdo įrašas.


 
Kitų mėnesių klimato įvykių santraukas, sudarytas kanalo „SOTT Media“, galima rasti klimato įvykių vaizdo įrašų grojaraštyje (apimančiame laikotarpį nuo 2014 m.), pavadintame „Earth Changes“ (vert. iš anglų k. „Žemės pokyčiai“): https://www.youtube.com/playlist?list=PLyKDWmrDyHH_xXmCSHSh6yZBhZzQs3xEt.
 

Komentarai nepriimami.