Išankstinis balsavimas 2020A

2-sis iš 3 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2020A.
wp-content/uploads/2019/03/imgSusirinkimas200x200.png

Pagal LR sodininkų bendrijų įstatymo 15 str. 5 p., bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti nuomonę raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Negalintys dalyvauti bendrijos narių susirinkime, tačiau iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

SB „Kanklės“ įstatų 45 str. rašoma: „Išankstinis balsavimas vykdomas sekančia tvarka:
45.1. apie savo sprendimą balsuoti raštu bendrijos nariai informuoja valdybą ne vėliau kaip 2 dienas iki susirinkimo pradžios;
45.2. bendrijos valdyba turi sudaryti sąlygas nariams, balsuojantiems raštu, susipažinti su visais pasiūlytų sprendimų projektais balsuojamu darbotvarkės klausimu;
45.3. balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas bendrijos nario vardas, pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė („už“ arba „prieš“) šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu; balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas susirinkimo metu po balsavimo; balsavimo lapas negali būti atšauktas.“

Visus pageidaujančius balsuoti iš anksto prašome ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 2 d. susisiekti su valdybos pirmininku, kad gauti balsavimo lapą bei susipažinti su atšaukiamų sprendimų projektais balsuojamu darbotvarkės klausimu.

Taip pat, visą reikiamą informaciją išankstiniam balsavimui galėsite atsisiųsti šiame puslapyje: https://sbkankles.lt/informacija-isankstiniam-balsavimui-2020a/.

Serijos navigacija:<< Narių susirinkimas 2020-07-04       Informacija išankstiniam balsavimui 2020A >>

Komentarai nepriimami.