Skirkite 2 procentus bendrijai

Du procentai nuo gyventojų pajamų mokesčio (GMP)

Skirkite 2 procentų paramą nuo savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio mūsų bendrijai.

Kviečiame visus paremti Sodininkų bendriją „Kanklės“ ir skirti jai 2 % savo pajamų mokesčio. Tai galima atlikti sekančiais dviem būdais.

1) Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS, https://deklaravimas.vmi.lt) užpildant Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (forma FR0512).… Skaityti toliau →

Išankstinis balsavimas 2019

3-sis iš 3 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2019.

Pagal LR sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 9 p., bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti nuomonę raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Negalintys dalyvauti bendrijos narių susirinkime, tačiau iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.… Skaityti toliau →

Dėl įgaliojimų susirinkimui 2019

2-sis iš 3 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2019.

Informacija sodininkams dalyvaujantiems susirinkime su įgaliojimais arba balsavimo perleidimo sutartimis.

Jei susirinkime negali dalyvauti pats bendrijos narys, jį gali atstovauti kitas asmuo, turintis įgaliojimą arba balsavimo perleidimo sutartį. Bendrijos narys — tai, paprastai, sklypo savininkas, o jei yra daugiau nei vienas savininkas — tuomet asmuo, rašęs prašymą priimti į narius.… Skaityti toliau →

Narių susirinkimas 2019-04-13

1-sis iš 3 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2019.

2019 m. balandžio 13 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas visuotinis ataskaitinis bendrijos narių susirinkimas. Nesusirinkus reikiamam narių skaičiui (t. y. nesant kvorumo), susirinkimas bus laikomas neįvykusiu ir pakartotinis susirinkimas (darbotvarkė ta pati) bus šaukiamas 2019 m. balandžio 28 d. (sekmadienį) 12 val.… Skaityti toliau →

Žiemos varymas 2019

Mūsų kaimynai, SB „Narupis“, kviečia mus, SB „Kankles“, švęsti Užgavėnes kartu.
Šių metų atsisveikinimas su žiema įvyks kovo 6 d. (trečiadienį) 18:30 val., pačiam „Narupio“ viduryje (Kalnų gatvėje ant kalno). Sunku nebus tą vietą rasti… 😉

Užgavėnės: "Žiema, žiema, bėk iš kiemo".

Užgavėnės – šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį bei žyminti paskutinę žiemos mėnesio dieną.… Skaityti toliau →