Narių susirinkimas 2021-07-17

Narių susirinkimas

2021 m. liepos 17 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas visuotinis rinkiminis bendrijos narių susirinkimas. Nesusirinkus reikiamam narių skaičiui (t. y. nesant kvorumo), susirinkimas bus laikomas neįvykusiu ir pakartotinis susirinkimas (darbotvarkė ta pati) bus šaukiamas 2021 m. liepos 31 d. (šeštadienį) 12 val. (t. y. po 2 savaičių).

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2. Valdybos pirmininko ataskaita ir jos tvirtinimas.
3. Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
4. Pasisakymai ir diskusijos.
5. Bendrijos valdymo organo rinkimas.
6. Kiti klausimai (kelių remontas ir kt.).
7. Pajamų ir išlaidų sąmatos 2021 metams ir samdomų darbuotojų skaičiaus tvirtinimas.
8. Einamieji reikalai.

Susirinkimo vieta – prie skelbimų lentos (Tauralaukio ir Giraitės g. sankirtoje). Susirinkimo dalyvių registracija prasidės 11:30.

Jei susirinkime negalės dalyvauti pats narys (sklypo savininkas), jis gali įgalioti jam artimą asmenį dalyvauti susirinkime ir balsuoti už jį. Tačiau, tokiu atveju, būtina užpildyti balsavimo teisės perleidimo sutartį, kurią rasite žemiau. Jei neturite galimybės jos atsispausdinti, formą galite gauti pas bendrijos pirmininką. Sutartį šiam susirinkimui reikia patvirtinti pas notarą – bendrijos įstatų § 37.12 sako: „Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama​​ dėl valdybos rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo.“ Notaro patvirtintą sutarties kopiją atsiųskite el. paštu (info@sbkankles.lt) ne vėliau kaip 2 dienos iki susirinkimo, o atvykdami į susirinkimą būtinai pristatykite originalą.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti!


SB „Kanklės“ valdyba

Balsavimo teisės perleidimo sutartis


     

    Komentarai nepriimami.