Narių susirinkimas 2021-08-14

Narių susirinkimas

2021 m. rugpjūčio 14 d. (šeštadienį) 12 val. šaukiamas visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Neįvykus susirinkimui (nesant kvorumo), pakartotinis susirinkimas (darbotvarkė ta pati) bus šaukiamas 2021 m. rugpjūčio 29 d. (sekmadienį) 12 val. (t. y. po 2 savaičių).

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2. Valdybos pirmininko informacija.
3. Pasisakymai ir diskusijos.
4. Kiti klausimai (kelių remontas ir kt.).
5. Pajamų ir išlaidų sąmatos 2021 metams ir samdomų darbuotojų skaičiaus tvirtinimas.
6. Einamieji reikalai.

Susirinkimo vieta – prie skelbimų lentos (Tauralaukio ir Giraitės g. sankirtoje). Susirinkimo dalyvių registracija (būtina turėti asmens dokumentą) prasidės 11.30 val.

Susirinkime negalintis dalyvauti narys (sklypo savininkas) gali įgalioti kitą asmenį dalyvauti susirinkime ir balsuoti už jį. Tokiu atveju, būtina užpildyti balsavimo teisės perleidimo sutartį, kurią rasite žemiau (notaro parašo nereikia). Jei neturite galimybės jos atsispausdinti, formą galite gauti pas bendrijos pirmininką. Atvykdami į susirinkimą būtinai turėkite originalą.

SB „Kanklės“ valdyba
 

    Komentarai nepriimami.