Mulčiavimo ypatybės

2-sis iš 2 įrašų serijoje Mulčiavimas.

Mulčias būna organinis (natūralus, suyrantis) ir neorganinis. Organinis — tai durpės, šiaudai, šienas, nupjauta žolė, nuravėtos piktžolės (be sėklų), spygliuočių žievė, skiedros, įvairaus stambumo medienos gabaliukai, kankorėžiai, spygliai, pjuvenos, drožlės, smulkintos šakos ir kt. Neorganiniu mulčiu gali būti skalda, akmenėliai, stiklo granulės, plastiko rutuliukai ir gabalėliai ar net smėlis bei žvyras.

Geriausia mulčiuoti organinėmis atliekomis iš aplinkos: apvytinta nupjauta žole, šiaudais, lapais, kt. Natūralus gamtinis mulčias yra tiesiog neįkainojamas gamtoje vykstančiuose procesuose. Šiame nuokritų sluoksnyje gyvena begalė įvairiausių grybų ir mikroorganizmų, kurie skaldo negyvą organiką, paversdami ją maisto medžiagomis augantiems augalams.

Skaityti toliau

Dėl komunalinių reikmių

Atsižvelgiant į daugelio bendrijos narių pageidavimus, nutarta atnaujinti atliekų išvežimo sutartį su UAB „Kauno švara“ nuo 2019 m. balandžio 15 d. (mėnesiu anksčiau nei praeitais metais). Išvežimo sąlygos kol kas lieka tos pačios: du konteineriai ištuštinami trečiadieniais. Prašome naudoti konteinerius tik buitinėms atliekoms (supakuotose maišuose) ir neperpildyti jų.

Vanduo numatomas tiekti nuo gegužės 1 d., kai tik pakeisime neveikiančius čiaupus bei užtaisysime nesandarias vamzdyno vietas.… Skaityti toliau →

Išankstinis balsavimas 2019

3-sis iš 3 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2019.
3-sis iš 3 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2019.

Pagal LR sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 9 p., bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti nuomonę raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Negalintys dalyvauti bendrijos narių susirinkime, tačiau iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

SB „Kanklės“ įstatų 45 str.… Skaityti toliau →

Dėl įgaliojimų susirinkimui 2019

2-sis iš 3 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2019.
2-sis iš 3 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2019.

Informacija sodininkams dalyvaujantiems susirinkime su įgaliojimais arba balsavimo perleidimo sutartimis.

Jei susirinkime negali dalyvauti pats bendrijos narys, jį gali atstovauti kitas asmuo, turintis įgaliojimą arba balsavimo perleidimo sutartį. Bendrijos narys — tai, paprastai, sklypo savininkas, o jei yra daugiau nei vienas savininkas — tuomet asmuo, rašęs prašymą priimti į narius.

Pagal LR Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str.… Skaityti toliau →