Ir kas bus toliau?..

SB „Kanklės“ narys J. Č. 2020-09-30 savavališkai pašalino visus bendrijos skelbimų lentoje iškabintus bendrijos valdybos pranešimus ir vietoj jų raudoname fone iškabino iniciatyvinės grupės 2020-08-17 raštą valdybai, beje, į kurį jau buvo duotas valdybos atsakymas, ir ne vienas. Užuot užsiėmęs kenkėjiška veikla, 2020-07-04 bendrijos narių susirinkimo pirmininkas galėtų paskaičiuoti, kiek kainuotų senojo vamzdyno ir jo įrangos priežiūra, senkančio ir pelkėjančio rekreacinio tvenkinio valymas, dumblo utilizacija ir kitos išlaidos, laiku nerenovavus vandentiekio.… Skaityti toliau →

Bendrijos skelbimų lentos cenzūra

Kaip paaiškėjo, mūsų bendrijos nenarys M. N. užsiima bendrijos skelbimų lentos cenzūra ir netiesiogiai tokiu būdu moko savo atžalas, kaip „reikia“ elgtis su visuomenės informavimo priemonėmis.

Viršuje dešinėje matome, kaip bendrijos skelbimo lenta atrodė prieš M. N. cenzūrą, o žemiau – po jos.

SB „Kanklės“ įstatų § 54.9 skelbia, kad „bendrijos valdyba skelbia reikiamą informaciją bendrijos skelbimų lentoje ir interneto svetainėje“.… Skaityti toliau →

Atsakymas iniciatyvinei grupei 2020-09-17

2020-09-17 gautas mūsų bendrijos iniciatyvinės grupės atstovo E. Poškos raštas, prašantis pateikti bendrijos narių kontaktinius duomenis susirinkimo sušaukimui (pr. žr. pav. dešinėje).

Sodininkų bendrijos narių susirinkimas šaukiamas siekiant priimti nutarimus visai bendrijai svarbiais klausimais. SB „Kanklės“ visuotinis 2020-05-30 narių susirinkimas nutarė atnaujinti bendrijos vandentiekį, įrengiant naują vandens šaltinį (artezinį gręžinį). Iniciatyvinė grupė siūlo perrinkti bendrijos valdymo organą ir toliau tiekti vandenį iš senkančio ir pelkėjančio rekreacinio tvenkinio, kuris iš esmės negali būti tam naudojamas.… Skaityti toliau →

Siurblys pakeistas 2020-09-18

Siurblys pakeistas ir jau veikia!

Didelis dėkui visiems prisidėjusiems:
– Antanui Rimui Magylai už patarimus ir detales;
– Rimantui Magylai už senojo siurblio atjungimą ir išardymą (2020-09-10);
– Dainiui Armonui ir jo vyrams, nelengvai nešusiems laiptais ir koridoriais bei pakrovusiems į priekabą siurblį (2020-09-15);
– Dainiui Armonui, Linui Naseckui, Donatui Paliulioniui ir Rūteniui Rėgalui atnešusiems siurblį (sveriantį virš 200 kg) į siurblinę (2020-09-15);
– Rimantui Magylai už naujojo siurblio sumontavimą ir prijungimą (2020-09-16).… Skaityti toliau →