Išankstinis balsavimas 2020

2-sis iš 4 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2020.

Pagal LR sodininkų bendrijų įstatymo 15 str. 5 p., bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti nuomonę raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Negalintys dalyvauti bendrijos narių susirinkime, tačiau iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.
Skaityti toliau

Informacija išankstiniam balsavimui 2020

3-sis iš 4 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2020.

Jei negalite ar nenorite fiziškai dalyvauti 2020 m. gegužės 30 d. bendrijos narių susirinkime, galite balsuoti iš anksto (susipažinę su visais pasiūlytų sprendimų projektais balsuojamais darbotvarkės klausimais).

Su bendrijos veiklos ataskaita, revizijos komisijos išvadomis, pajamų ir išlaidų sąmata, bendrijos požeminio PE vamzdyno projektu bei bendro naudojimo objektų aprašu susipažinti galite paspaudę žemiau esančias nuorodas.
Skaityti toliau

Dėl įgaliojimų susirinkimui 2020

4-sis iš 4 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2020.

Informacija dalyvaujantiems susirinkime su įgaliojimais arba balsavimo perleidimo sutartimis

Jei susirinkime negali dalyvauti pats bendrijos narys, jį gali atstovauti kitas asmuo, turintis įgaliojimą arba balsavimo perleidimo sutartį. Bendrijos narys – tai, įprastai, sklypo savininkas, o jei yra daugiau nei vienas savininkas – tuomet asmuo, rašęs prašymą priimti į narius.
Skaityti toliau

Automatinis išorinis defibriliatorius

Ar žinote, kad visi praktinius pirmosios pagalbos mokymus užbaigę žmonės gali registruotis į pagalbos teikėjų tinklą? O jų rankos gali išgelbėti gyvybę kaimynui, bendradarbiui, draugui ar bet kuriam kitam žmogui įvykus staigiai mirčiai. Staigi mirtis dažniausiai įvyksta sustojus širdžiai. Net 4 iš 5 staigios mirties atvejų šalia būna kiti žmonės. Jei aplinkiniai nedelsdami iškviečia greitąją medicinos pagalbą (GMP) ir atlieka pradinį gaivinimą, tikimybė išgelbėti žmogų padidėja net 4 kartus.… Skaityti toliau →

Dėl gręžinio ir vandentiekio

Dėl klimato pokyčių vandens lygis mūsų tvenkinyje atsistato labai lėtai. Kyla grėsmė, kad vandens kiekio mūsų tvenkinyje daržų laistymui gali neužtekti, ypač sausringomis vasaromis. Kad su vandens resursais Lietuvoje kažkas ne taip, byloja ir praėjusi besniegė žiema bei žemas vandens lygis Lietuvos upėse bei ežeruose.

Todėl norėčiau atkreipti mūsų visų dėmesį į vandens gręžinio bendrijai būtinybę. Kaip žinome, mūsų bendrijos senąjį 25 m gylio gręžinį (įrengtą tarybiniais laikais) užnešė smėlis.… Skaityti toliau →