Dėl delspinigių

Peržiūrėjus bendrijos nario mokesčio mokėjimo duomenis paaiškėjo, kad iš 136 bendrijos narių, 31 narys turi įsiskolinimų už 2 ir daugiau metų nemokėtus nario mokesčius. Tai labai trikdo savalaikį lėšų gavimą ir 2018 m. numatytų darbų atlikimą.

Sodininkų bendrijos „Kanklės“ valdyba sutinkamai su bendrijos vidaus taisyklių II skirsnio 6.6 punktu nutarė, jog, pradedant nuo 2018 metų, visuotinio narių susirinkimo nustatytus tikslinius įnašus bei kitas nustatytas įmokas (nario mokestį ir kt.)… Skaityti toliau →

Dėl atliekų konteinerių

Atliekų konteineriai yra ištuštinami trečiadieniais (gegužės 15 d. – spalio 15 d.).

Konteineriai skirti tik buitinėms atliekoms (supakuotose maišuose). Baldus, namų apyvokos daiktus, kitų tipų (statybines ir kitas stambiagabaritines) atliekas mesti į konteinerius griežtai draudžiama!
Pastebėti tai darantys asmenys bus baudžiami.

Taip pat neperpildykime konteinerių (juos ištuštinant, atliekos pasklinda aplink, ypač jei konteineris yra apsuktas 180 laipsnių kampu). Dėkui už kooperavimą.… Skaityti toliau →

Nereikalinga žemė

Žurnalo “Savaitė” Nr. 29 (2018 m. liepos 19 d.) straipsnyje “Nereikalinga žemė” rašoma:
“Nacionalinė žemės tarnyba neseniai perspėjo, jog žemės sklypai turi būti naudojami, prižiūrimi ir tvarkomi taip, kad būtų tinkami naudoti pagal pagrindinę žemės paskirtį ir naudojimo būdą, nesvarbu, tai būtų žemės ūkio ar kitos paskirties (gyvenamųjų pastatų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir pan. teritorijų) žemė. Gyventojai gali kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą ir jos padalinius visoje Lietuvoje ir informuoti apie apleistus žemės sklypus, kurie trukdo, užgožia augaliją ar iš kurių vėjas nešioja piktžolių sėklas į gretimus sklypus.… Skaityti toliau →

Bendrijos narių kontaktinė informacija

Naujus ir esamus Sodininkų bendrijos “Kanklės” narius ir jų šeimos narius ar įgaliotinius prašome pateikti arba atnaujinti informaciją apie save į bendrijos duomenų bazę (skaitmeninę sodininkų registravimo knygą).

Prašome įvesti ar atnaujinti savo kontaktinę informaciją puslapyje Sodininko registracija. Šiame puslapyje galima įkelti ir savo sklypo Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą .pdf formatu, kuriame nurodyta, kas (ir nuo kada) yra sklypo savininkas (-ai) bei kita su sklypu susijusi informacija.… Skaityti toliau →

Dėl vandens tiekimo

Vanduo numatomas tiekti (gegužės 15 d. – spalio 15 d.):

  • trečiadieniais — nuo 15 val. iki 20 val.
  • šeštadieniais — nuo 9 val. iki 20 val.
  • sekmadieniais — nuo 9 val. iki 15 val.

Labai prašome racionaliai naudoti vandenį, nepalikti atsuktų čiaupų, nelaistyti be reikalo žolės. Nors siurblys ir gali tiekti 55 kub. m / val. vandens, tačiau jei mes visi atsuksime čiaupus vienu metu (ypač sausros metu) ir ilgam, kai kurie sklypai aukštesnėse vietose negaus jo iš viso arba gaus tik vakare.… Skaityti toliau →