2020-05-30 susirinkimo nutarimai neatšaukti

Sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 10 punkte rašoma „sprendimai bendrijos narių susirinkime priimami, kai už juos balsuoja daugiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių.“

Iš 82 dalyvaujančių bendrijos 2020-07-04 susirinkime narių tik 36 balsavo už 2020-05-30 visuotinio narių susirinkimo trijų nutarimų atšaukimą. Tai nėra balsų dauguma – iki balsų daugumos trūko 6 balsų (turėjo būti 42 arba daugiau). Todėl 2020-07-04 susirinkimas neatšaukė trijų 2020-05-30 susirinkimo nutarimų.… Skaityti toliau →