Narių susirinkimas 2020-07-04

1-sis iš 3 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2020A.

2020 m. liepos 4 d. (šeštadienį) 11 val. šaukiamas neeilinis visuotinis bendrijos narių susirinkimas. Nesusirinkus reikiamam narių skaičiui (t. y. nesant kvorumo), susirinkimas bus laikomas neįvykusiu ir pakartotinis susirinkimas (darbotvarkė ta pati) bus šaukiamas 2020 m. liepos 19 d. (sekmadienį) 11 val.… Skaityti toliau →

Išankstinis balsavimas 2020A

2-sis iš 3 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2020A.

Pagal LR sodininkų bendrijų įstatymo 15 str. 5 p., bendrijos nariai dėl susirinkime svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti nuomonę raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka. Negalintys dalyvauti bendrijos narių susirinkime, tačiau iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.… Skaityti toliau →

Informacija išankstiniam balsavimui 2020A

3-sis iš 3 įrašų serijoje Narių susirinkimas 2020A.

Jei negalite ar nenorite fiziškai dalyvauti 2020 m. gegužės 30 d. bendrijos narių susirinkime, galite balsuoti iš anksto (susipažinę su atšaukiamų sprendimų projektais balsuojamu darbotvarkės klausimu).

Atsisiųsti išankstinio balsavimo lapą galite paspaudę žemiau esančią nuorodą. … Skaityti toliau →