Vandentiekio atnaujinimo darbų planas

Pirmieji metai. Tvenkinio vanduo metaliniu vamzdynu tiekiamas bendrijai numatytu grafiku (trečiadieniais – 13:30–18:30, šeštadieniais – 08:00–18:00, sekmadieniais – 08:00–14:00). Sezoninį siurblį valdo siurblinėje prie tvenkinio esančios slėgio ir laiko relės. Nuperkamas sklypas Pušyno g. 1, jame įvedamas elektros įvadas. Projektuojama požeminė vamzdyno dalis, renkami sklypų savininkų sutikimai ir derinamos su jais vandentiekio įvadų prie sklypų vietos. Rugpjūčio mėnesį įrengiamas gręžinys. Jis prijungiamas prie metalinio vamzdyno (uždaroma sklendė 1, atidaroma sklendė 2, žr. pajungimo schemą) ir juo tiekiamas artezinis vanduo visai bendrijai (gręžinio siurblys valdomas slėgio rele antžeminėje dėžėje). Vandentiekio projektas derinamas ir tvirtinamas. Sudaroma sutartis su vamzdyno klojiku. Paklojama pirmoji magistralinė atšaka prasigręžiant “kurmiu” (žr. betranšėjės technologijos, kryptinis gręžimas) po Tauralaukio gatve bei kasant tranšėjas Tiesiosios gatvės (ir kitų neasfaltuotų gatvių) viduriu. Kartu su magistraliniu 100 mm diametro vamzdžiu paklojamas kabelis iki talpos („bačkos“) artezinio siurblio valdymui. Padaromi įvadai ir prijungiami pastovūs gyventojai 68 ir 156 sklypuose bei, potencialiai, 35 bei 38 sklypuose Svarainių gatvėje. Spalio mėnesį, artezinio vandens tiekimas į metalinį vamzdyną nutraukiamas, vanduo iš jo išleidžiamas žiemai (uždaroma sklendė 2, atidaroma sklendė 1, žr. pajungimo schemą), gręžinio vanduo pradedamas tiekti į požeminį vamzdyną, kad žiemą jį naudotų minėtų sklypų gyventojai. (Vidutinė vandens suvartojimo norma gyventojui – apie 4 m³ vandens per mėnesį (https://www.vanduo.lt/vandens-suvartojimo-normos), todėl bendrijoje gyvenantys pirmosios žiemos metu turėtų vartoti apie 30-50 m³ per mėnesį. To turėtų užtekti, kad gręžinio per žiemą neužneštų.)

Artezinio gręžinio prijungimo prie sezoninio bei požeminio vamzdynų schema

Artezinio gręžinio prijungimo prie sezoninio bei požeminio vamzdynų schema

Antrieji metai. Gręžinio vandens tiekimas plastikiniu vamzdynu prijungtiems sklypams tęsiamas toliau. Gręžinio siurblį šaltuoju metų laiku valdo slėgio relė, esanti antžeminėje apšiltinamoje hidroforui skirtoje dėžėje (žr. el. schemos dalį). Slėgiui požeminiame vamzdyne sumažėjus, hidroforo slėgio relė įjungia gręžinio siurblį, o slėgiui pakilus iki nustatytos reikšmės – jį išjungia. Pavasarį (gegužės mėnesį) tvenkinio vanduo metaliniu vamzdynu pradedamas tiekti bendrijai numatytu grafiku (trečiadieniais – 13:30–18:30, šeštadieniais – 08:00–18:00, sekmadieniais – 08:00–14:00). Sezoninį siurblį valdo siurblinėje prie tvenkinio esančios slėgio ir laiko relės. Klojamos ir prijungiamos požeminės magistralinės vamzdyno atšakos Pušyno, Tauralaukio gatvėse ir likusiose antraeilėse gatvėse (po asfaltu gręžiama horizontaliai “kurmiu”, kitų gatvių viduriu tarp provėžų kasamos tranšėjos). Požeminiu vamzdynu toliau tiekiamas artezinis vanduo prijungtiems sklypams (artezinio vandens tiekimas pertraukiamas tik magistralinių atšakų prijungimo prie jau funkcionuojančio vamzdyno metu). Pradedami įrenginėti suderintose vietose vandentiekio įvadai laiku susimokėjusiems susirinkimo nustatytas tikslines įmokas sklypų savininkams. Spalio mėnesį, tvenkinio vandens tiekimas metaliniu vamzdynu nutraukiamas, vanduo iš jo išleidžiamas žiemai.

Tretieji metai. Artezinio vandens tiekimas požeminiu vamzdynu prijungtiems sklypams tęsiamas toliau. Pavasarį (gegužės mėnesį) tvenkinio vanduo metaliniu vamzdynu pradedamas tiekti bendrijai numatytu grafiku (trečiadieniais – 13:30–18:30, šeštadieniais – 08:00–18:00, sekmadieniais – 08:00–14:00). Toliau įrenginėjami suderintose vietose vandentiekio įvadai laiku susimokėjusiems susirinkimo nustatytas tikslines įmokas sklypų savininkams. Rudens pradžioje (rugsėjo mėn.) 30 m³ tūrio talpa atjungiama nuo metalinio vamzdyno (užsukant po talpa esančią sklendę) restauravimui. Jos vidus padengiamas epoksidiniais dažais, skirtais geriamam vandeniui, išorė – antikoroziniais dažais. Talpa prijungiama (per požeminę sklendę) prie plastikinio vamzdyno. Talpoje įmontuojamas kontaktinis plūduras, kad būtų galima kontroliuoti (anksčiau nutiestu požeminiu kabeliu) gręžinio siurblį. Talpai ištuštėjus, kontaktinis plūduras įjungs gręžinio siurblį, o prisipildžius – jį išjungs. Metalinio vamzdyno sklendėmis apribojamas vandens tiekimas į viršutinę vamzdyno dalį. Tokiu būdu, funkcionuoti paliekama tik apatinė metalinio vamzdyno dalis, kuria bus tiekiamas tvenkinio vanduo žemesnei bendrijos daliai sausringomis vasaromis (viso 4–8 savaitgalius per metus). Spalio mėnesį, tvenkinio vandens tiekimas metaliniu vamzdynu nutraukiamas, vanduo iš jo išleidžiamas žiemai. Jungiklis (žr. el. schemos dalį) perjungiamas, talpa požeminės sklendės pagalba atjungiama nuo plastikinio vamzdyno žiemai.

Ketvirtieji metai. Vandens tiekimas iš gręžinio požeminiu vamzdynu tęsiamas toliau. Pavasarį (gegužės mėnesį) atidaroma požeminė sklendė, kad artezinis vanduo galėtų patekti į talpą. Jungiklis (žr. el. schemos dalį) perjungiamas, ir talpoje įmontuotas kontaktinis plūduras pradeda valdyti artezinio gręžinio siurblį. Ištuštėjus talpai, talpoje esantis kontaktinis plūduras įjungia gręžinio siurblį, o talpai prisipildžius – jį išjungia. Vartotojams leidžiama prisijungti prie įvadų (atidaromos prie sklypų esančios požeminės sklendės kapose). Vasarą (birželio–liepos mėnesiais) tvenkinio vanduo į metalinį vamzdyną tiekiamas tik sausringais savaitgaliais (šeštadieniais – 08:00–18:00, sekmadieniais – 08:00–14:00). Pasibaigus sausrai, tvenkinio vandens tiekimas metaliniu vamzdynu nutraukiamas, vanduo iš jo išleidžiamas žiemai. Įrengiami vandentiekio įvadai suderintose vietose sklypų savininkams, susimokėjusiems visas bendrijos narių susirinkimo nustatytas tikslines įmokas. (Tai daroma susirinkus pakankamai didelę, kad išsinuomoti techniką, vartotojų grupę.) Spalio mėnesį, jungiklis (žr. el. schemos dalį) perjungiamas, talpa požeminės sklendės pagalba atjungiama nuo plastikinio vamzdyno žiemai.

Pastabos.

1. Gręžinio „praplovimams“ ar siurblio prie tvenkinio avarijos atveju, būtų atidaroma tarp sezoninio ir požeminio vamzdynų esanti sklendė (sklendė 2, žr. schemą) ir artezinis vanduo būtų tiekiamas į metalinį vamzdyną arba išleidžiamas juo į tvenkinį. Jei talpa ištuštėtų, kontaktiniam plūdurui davus signalą, siurblys pradėtų tiekti artezinį vandenį pro atsidariusį atbulinį vožtuvą į metalinį vamzdyną tol, kol talpa neprisipildytų. Jei talpa pilna, tačiau požeminiame vamzdyne nukristų slėgis (būtų naudojamas vanduo), slėgio relė duotų signalą ir gręžinio siurblys tiektų vandenį iki tol, kol slėgis požeminiame vamzdyne nepakiltų iki nustatytos reikšmės (barais), t. y. iki tol, kol slėgis netaptų lygus iki viršaus pripildytos talpos vandens stulpo aukščiui (slėgiui). Tokiu atveju atbulinis vožtuvas net neatsidarytų, o siurblys išsijungtų.

2. Vamzdyno projektas remiantis topografine vietovės nuotrauka bus atliekamas susirinkimui priėmus sprendimą renovuoti vamzdyną. Projektui reikalingi sklypų savininkų sutikimai (vandentiekio apsaugos zona – 2,5 m, o kai kurios mūsų gatvės siauresnės nei 5 m), bei suderintos su savininkais vandentiekio įvadų prie sklypų vietos.

3. Neasfaltuotomis gatvėmis pačiu gatvės viduriu (kad išvengti provėžų suardymo) bus kasamos 40 cm pločio ir 160 cm gylio tranšėjos. Paklojus vamzdyną, tranšėjos bus užkasamos, gatvės paviršius išlyginamas. Nuo giliai po gatvių viduriu einančio vamzdžio per prisijungimo balnelius į abi puses link gatvių pakraščių bus tiesiami vandens įvadai. Kapoje esančią sklendę (ventilį) numatoma įrengti gatvės pakraštyje, ties sklypo riba su gatve, suderintoje su sklypo savininku vietoje.

4. Neužšąlančius vandens skaitiklius įrengti kapose kol kas neplanuojama. Bus bendras iš gręžinio gaunamo vandens skaitiklis ir suvartotos elektros energijos skaitiklis. Pagal jų parodymus spręsime, kiek pastovūs gyventojai suvartoja vandens bei elektros energijos ir, atitinkamai apskaičiuotai sumai, narių susirinkime patvirtinsime tarifą pastoviems gyventojams. Pagal likusį sunaudotos energijos kiekį, lygiavos principu bus apskaičiuotas tarifas likusiems sklypų savininkams. (Tarifuose bus numatyta ir siurblio amortizacija.)

5. Kadangi vamzdynas skirtas tenkinti visų bendrijos narių poreikius, jo atnaujinimas privalomas visiems turintiems bendrijos teritorijoje sklypus. Pagal LR įstatymus, bendraturčiai turi proporcingai prisidėti prie jiems priklausančio turto (bendro naudojimo objektų) atnaujinimo, pagerinimo, sukūrimo ar eksploatacinių išlaidų padengimo.

Komentarai

Vandentiekio atnaujinimo darbų planas — Komentarų: 1

  1. Labai reikalingas ir sumaniai parengtas projektas! Kas rengė? Kiek kaštavo? Reikia su perspektyva žvelgti į SB ateitį ir visiems aktyviai prisijungti prie pažangių idėjų įgyvendinimo.
    Sėkmės SB nariams,valdybai ir pirmininkui!